Nyheder


Orientering om hvorfor PRINSESSE ISABELLA bruger mere energi end budgetteret

Indledning 
Formålet med dette notat er at forklare, hvorfor færgen PRINSESSE ISABELLA bruger mere energi (naturgas og diesel) end vi regnede med. 

Færgens forbrug af energi
Når man køber en bil følger der et forbrugstal med bilen, der er fastlagt efter en EU-norm. Sådan er det ikke når man køber en færge, da der er utrolig mange faktorer der spiller ind på færgens energiforbrug. Her er en opremsning af en del af de faktorer der spiller ind: 

Last i skibet og skibets vægt, havnemanøvre, logistikken i havn, hastigheden til søs, vanddybder, eventuelle sejladsrestriktioner, vind og vejr, motorernes effektivitet ved forskellige omdrejninger, forbrug til pumper, ventilation etc., skrogform, priser på gas og olie, den menneskellige faktor samt hvordan vi opererer med skibet. 

Hvorfor ved man ikke hvad færgen forbruger af brændstof – præcis som en bil?
Der bliver lavet en meget omfattende kontrakt med værftet, om hvad færgen skal indeholde og i hvilken kvalitet, men ikke hvad færgen kommer til at forbruge på vores rute. 

I kontrakter med værfter bliver der ikke indbygget nogen form for garanti omkring energiforbruget. Det får man ganske enkelt ikke værftet til at garantere, da der er så mange faktorer der indvirker på energiforbruget, som værftet eller motorfabrikanten, ikke har noget med at gøre; ruten, havne, trafik på søen, lasten, fartplanen, vind, vejr, strøm, dem der sejler færgen og styrer teknikken.

Budgettet for 2015 – hvordan lavede vi det?
Vi lagde budgettet tilbage i juni måned 2014, da færgen lå på værftet i Polen og  ikke havde sejlet endnu. Alle beregninger blev derfor baseret på de tilgængelige teoretiske data, der fandtes på daværende tidspunkt. Nogle af disse faktorer kendes  med 100% sikkerhed, andre beregnes, oplyses fra leverandører, eller der foretages et kvalificeret gæt, hvis der ikke foreligger præcise data.

Budgettet til gas/diesel er på 8,4 mio. kr. i 2015, men på 11 mio. kr. i 2016 – hvorfor?
Forskellen er på 2,6 mio. kr., og jeg vil her gennemgå de forskellige årsager til den store difference. Samtidigt har vi fundet nogle besparelser på brændstoffet, som er lagt ind i budget 2016. Plus er merforbrug og minus er besparelser i forhold til 2015:

1. 
Forskel i antal ture mellem 2015 og 2016 betyder 54.000 kr.
Vi sejler 4910 ture i 2016 mod 4890 ture i 2015.

2. 
239 flere ture på 55 og 60 minutter betyder 137.000 kr. 
På pendlerturen kl. 05.45 sejles over på 60-62 minutter og generelt har det været nødvendigt, at sejle hurtigere på udvalgte ture.

3.
Længere tid på havnemanøvre koster brændstof 1.260.000 kr.
Vi bruger i øjeblikket 2- 2 ½  minut for længe på at lægge skibet til kaj. Det skyldes blandt andet at anstødsfenderen er fejldesignet. Vi sejler derfor forsigtigt ind i havnene, for ikke at skade forenden af skibet. De minutter er vi tvunget til at hente på havet eller i havn på alle 4910 afgange, der sejles om året og derfor bliver det et så stort beløb. 

4.
Besparelse budget 2016: 
Ombygning af havnen -630.000 kr.  
Vi mener ikke at havnen er bygget som den skal, og det har vi påtalt over for vores leverandør. Dette skulle i første omgang gerne give en brændstofbesparelse på halvdelen af omkostningen på de 1.260.000 kr. Dette tal er anslået.

5.
Skibet er 6% tungere svarende til 169 tons og det koster 745.000 kr. 
Når skibet er tungere, bliver det trykket længere ned i vandet, og skal derfor flytte mere vand og det koster energi. Overvægten på de 169 tons svarer til, at vi på alle 4910 ture sejler rundt med ekstra 120 biler inkl. passagerer, oveni den normale last. 

6. A.
Budgetteret med en for høj effektivitet på motorerne 1.124.000 kr.
PRINSESSE ISABELLA har fire generatorer/motorer der laver strøm. Vi sejler normalt med to motorer på fuld kraft, for det er det mest effektive. Når vi har brug for ekstra kraft starter vi motor nr. tre. Bruger vi ikke alt strømmen fra alle de tre motorer, går effektiviteten på alle motorer ned og det er normalt for den type motorer, når de arbejder sammen som een stor motor. 

Motorerne er mest effektive ved 100% belastning, men det er ikke altid vi kan bruge den effekt, da forholdene ikke er til det. Ved indsejlingen til havnene har vi ikke altid brug for den ekstra kraft og det giver dårlig effektivitet, men er nødvendigt rent sikkerhedsmæssigt. 

Det havde vi ganske enkelt ikke regnet ind i budgettet, da vi lavede det i juni 2014. 

Det er vigtigt at understrege, at motorerne fungerer præcis som de skal nu, efter leverandørerne har finjusteret dem 11. september.  Vi anslår at beløbet er 1,124 mio. kr., da det er med en vis usikkerhed. 

6. B. 
Merforbrug af brændstof af flere årsager 1.124.000 kr. 
Denne ekstra omkostning hænger sammen med punktet ovenfor, da det er to sider af samme sag. Efterhånden som vi sejler med skibet, bliver vi klogere på hvordan det fungerer på den mest effektive måde. Det faktum, at vi ikke har kunnet sejle på to motorer og har været tvunget til at starte den 3. motor, har medført en betydelig omkostning. Vi har samtidigt skulle lære skibet at kende og kaptajnerne har skullet lære at sejle det. 

6. B. 
Besparelse 2016: 
Mere effektiv brug af motorerne -1,124.000 kr. 
Vi har ikke kunnet belaste motorerne op til 98%,  hvor de kører mest effektivt - men kun 88%, og det har betydet, at vi har måttet starte en ekstra motor, som ikke har arbejdet effektivt.

Samtidigt skal vi, når vi skal bruge ekstra kraft, målrette kraften på de steder på ruten, hvor vanddybden er til det. Motorerne er blevet justeret pr. 11. september og det betyder, at vi nu kan sejle på fuld kraft på to motorer, hvilket er lig en kortere overfartstid og mindre forbrug. 

Vi har iværksat en laste/losseplan, som sikrer den mest effektive håndtering af skibet og den bliver løbende justeret, efterhånden som der kommer forslag ind fra kunder og medarbejdere.  Alle forslag er velkomne!. 

Vi har iværksat et program for, hvordan vi sejler skibet bedst i havn. Kort fortalt; så lærer kaptajnerne af hinanden. 

Vi anslår at beløbet er 1,124 mio. kr., da det også her er med en vis usikkerhed. 

Samlet oversigt:
Meromkostninger til energi i 2016 for:                                           4.444.000 kr. 
Planlagte og realiserede besparelser til energi i 2016 for             -1.754.000 kr.
Tillagt budget 2016 i forhold til år 2015                                     ca. 2.690.000 kr.    

I budget 2016 er forskellen til år 2015 på 2,6 mio. kr. Årsagen til differencen på de 90.000 kr. skyldes en ændret beregning på enkelte faktorer. 

Arbejdet med at spare på energien stopper aldrig og vi har flere tiltag på vej, for at reducere forbruget yderligere.

Samsø Rederi, Færgedirektør Carsten Kruse
Samsø d. 28. september 2015

 


Opdatering på Godsstøtteordningen

Se præsentationen fra Det udvidede Trafikudvalgsmøde d. 23. september vedrørende opdatering af Godsstøtteordningen. Hent den her

Nyt fra Samsø Rederi 18. juni 2015

Nu har vores nye færge på ruten Samsø - Jylland været i drift i 3 måneder. Vi vil gerne takke for den store opbakning, vi møder overalt i rederiet og de mange positive ord og tilkendegivelser vi har fået med på vejen. Vi arbejder stadig på forbedringer af logistikken i havnene, som den øgede kapacitet på færgen, har skabt behov for. Dette kommer først helt på plads, når Sælvig Havn bliver bygget om. Dette arbejder påbegyndes i slutningen af året.

Nyhed “Samsø-baner”

Indtil nu har vi blandet vores kunder i banerne på opmarchområdet på havnene. Vi går nu over til, at lave en banefordeling, hvor samsingerne får sine egne baner. Når vi starter lastningen starter vi samtidig med, at køre “Samsø-banerne” ombord på færgen, som dermed kommer op i salonen som de første og kan finde sig en plads. Kommer man efter lastningen er startet, kan man dog ikke være sikker på at komme først ombord. 

Automatisk pladsreservation for samsinge

Som fastboende samsing med en SamsøBizz, har man automatisk pladsreservation hos Samsø Rederi, blot man ankommer til havnen 10 minutter inden afgang. Dette betyder, at du som samsing ikke skal bestille plads på færgen, da vi allerede har reserveret plads for dig. Booker du plads optager du, derfor to pladser istedet for én. Den automatiske pladsreservation gælder kun personbiler, dvs. man skal booke, hvis man skal have trailer, campingvogn eller andet med.

Det eneste tidspunkt, hvor samsinger skal reservere plads til personbiler, er i uge 29 og mandagen i uge 30, dette gælder også som gående. 

Ø-kortet giver rabat

Når du rejser med færgen, skal du altid have dit ø-kort med. Som gående skal det altid fremvises sammen med din billet, når du går ombord. Som kørende skal det kunne fremvises ved billetkontrol. En Bizz er et betalingsmiddel. Det er dit ø-kortet der gør, at du får rabat og ikke din bizz. Det betyder også, at din SamsøBizz ikke er personlig. Du må altså gerne låne den ud til din nabo, der også bor på Samsø og har et ø-kort, men du må altså ikke låne den ud til din fætter i Randers.

Ø-kortet er iøvrigt også det, der sikrer dig ø-kort priser på kaffen og andet godt i caféen ombord.

Nye tiltag på PRINSESSE ISABELLA

Vi arbejder med nogle forbedringer af PRINSESSE ISABELLA, som bygger på tilbagemeldinger, vi har fået fra gæsterne, siden færgen startede med at sejle 1. marts. 

Opbygningen af stillesalon

Et område bliver kapslet ind i glas med gardiner. Vi har udvalgt et område nede i den bagerste del af færgen (modsat cafeen). Uden for morgenafgangene kan lokalet lejes ud, som konferencerum incl. 50” fladskærm. Der er etableres en ekstra sofa, til hvilende rejsende. Er bestilt primo juni.

Flere borde i salonen

Der kommer 19 borde mere i salonen, primært i børneområdet, hundeområdet samt bagerste salon med flystolene. Bordene er bestilt, men er desværre først klar medio august.

To ekstra soldæk med plads til udkig

Der skal laves et ekstra soldæk i hver ende af færgen med i alt 112 ekstra pladser. Disse er beliggende et dæk højere end de to eksisterende soldæk, og der vil være god plads til, at nyde udsigten. Dette er bestilt og under udførsel og er klar ultimo juni

Med venlig hilsen Carsten Kruse, Færgedirektør
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella døber Samsøs nye færge

Deres Kongelige Højheder Kronprinsesse Mary og Prinsesse Isabella gæster Samsø for at døbe Samsø Kommunes nye færge, der dagligt sejler mellem Samsø (Sælvig) og Jylland (Hou). Det kongelige besøg finder sted lørdag den 6. juni 2015 og indledes på havnen i Sælvig kl.13.45 med dåb af færgen PRINSESSE ISABELLA.  

Færgen sejler som den første indenrigsfærge i Danmark på flydende naturgas - LNG. Samsø har siden 1997 været Danmarks energi ø og arbejder frem i mod, at færgen skal sejle på lokalt produceret biogas, og derved blive verdens første CO2 neutrale færge. 

Færgen, som kan medbringe 160 biler og 600 passagerer, bidrager med sin størrelse til et kæmpe løft i kapaciteten mellem Samsø og Jylland, til gavn for turister og fastboende.  

Efter dåben i Sælvig vil de kongelige gæster besøge samske virksomheder og opleve den unikke natur. Turen går til Samsø Bær, som slår dørene op og viser deres produktion af lokale produkter. Sweet Samsø, som laver bolsjer, vil også være til stede og demonstrere deres produktion. 

Derefter går turen til Samsø Naturskole i Langøre, der byder velkommen med sin helt unikke placering ved Stavns Fjord. Falkecenter Samsø kommer også på besøg ved naturskolen og viser et par majestætiske fugle frem. 

Du er også velkommen 

Alle interesserede er mere end velkomne til at komme og overvære dåben af færgen i Sælvig. I næste uge udsendes praktisk information omkring arrangementet, som vi håber mange vil komme og være en del af. 

Med venlig hilsen 

Samsø Rederi

Udmelding om årsag til havari 18. marts med MF SAMSØ


Den maritime havarikommission udtaler følgende:

Den Maritime Havarikommission vil indberette ulykken til EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) databasen. Undersøgelsen er derefter at betragte som afsluttet.

Der kommer ikke en rapport fra Den Maritime Havarikommission, der opklarer, hvad der præcist var årsag til havariet. Søfartsstyrelsen foretager ikke længere denne form for undersøgelser efter Havarikommissionens oprettelse.   

Rederiet har derfor på egen hånd foretaget en undersøgelse af hændelsen, og jeg vil her forklare, hvad der skete 18. marts klokken 18.00 ved anløbet til Sælvig Havn.

Baggrund – forklaring af skibets installationer:

Skibets styresystem havde som standard installeret to indbyggede programmer til sejlads af færgen – og derudover også en autopilotfunktion.

Forklaring af styreprogram nr. 1: ”Manøvrering i havnen”
Bruges når færgen sejler ind og ud af havnen. Giver kaptajnen fuld kontrol over færgen, når man drejer på de to styrehåndtag på skibets bro.

Forklaring af styreprogram nr. 2: ”Manøvrering på havet”
I dette program er der lagt en begrænsning ind, som gør, at propellerne kun kan dreje delvist rundt og stopper i en vinkel på maksimalt 50 grader fra ret for, uanset om håndtagene på kommandobroen er drejet 180 grader rundt. Denne begrænsning er lagt ind i styresystemet, fordi nogle skibe ikke har stabiliteten til at blive udsat for skarpe drejninger over 50 grader. Det er også lagt ind for, at propellerne ikke skal tage skade ved at blive udsat for denne meget store belastning. MF SAMSØ er et meget stabilt skib, som kan lave meget skarpe drejninger og har derfor ikke brug for sådan et program.   

”Skibets fire sæt propeller:”
MF SAMSØ har monteret fire sæt dobbelt-propeller, som både giver færgen fremdrift og samtidigt bliver brugt til at styre med. De fire sæt er placeret i hvert deres ”hjørne” af skibet, som derfor ikke har et ror.  

”Styrehåndtag”
Der er to styrehåndtag på kommandobroen. Et, der kontrollerer de to forreste propeller, og et, der kontrollerer de to bagerste propeller. Når kaptajnen sejler ind og ud af havnen, har vedkommende én hånd på hvert håndtag, som samtidigt styrer effekten på propellerne.  De er altså både ror og gaspedal i et. 

Forklaring af ”Sort boks”-funktion
Skibet har en ”sort boks”-funktion, der registrerer alle foretagne manøvreringer i skibet. Denne funktion kan sammenlignes med dén funktion, et fly er udstyret med. Funktionen var aktiv under påsejlingen af reservelejet i Sælvig og har derfor dannet grundlag for denne redegørelse for påsejlingen.

Hvad skulle der være sket ved ankomsten til Sælvig?

Når skibet sejler på havet, står det i programmet ”manøvrering på havet” og skal derfor sættes i ”manøvrering i havn” af kaptajnen, når man nærmer sig havnen. Dette sker ved, at kaptajnen trykker på en knap i et panel med samlet 16 kontakter og indikatorer med lys i.  


Når dette er sket, bremser kaptajnen færgen ved at tage farten af de to forreste propelsæt, samtidigt med at de to bagerste propelsæt vendes 180 grader rundt. Derved sender de bagerste propeller vandet fremad under færgen, som så stopper den.

Hvad skete der i stedet ved ankomsten til Sælvig den 18. marts?

Da færgen sejlede ind i havnen, var den fortsat i styreprogram nr. 2: ”manøvrering på havet”. Kaptajnen tog effekten af de forreste propeller og vendte så det andet håndtag, og dermed de bagerste propeller, 180 grader rundt for at stoppe færgen. 


Problemet var, at de bageste propeller stoppede drejningen ved 50 grader og dermed ikke fulgte håndtagene på kommandobroen, som på det tidspunkt var sat til 180 grader. Dette resulterede i, at færgen i stedet for at bremse fortsatte frem med svagt stigende fart. Samtidig begyndte skibet at dreje mod styrbord – altså over mod reservelejet (til højre i skibets sejlretning). 

Skibet har en indbygget ”nødstopsknap”, der automatisk bremser skibet ved at sætte propellerne i fuld kraft bak. Denne blev aktiveret, men det var desværre ikke tids nok til at forhindre, at MF SAMSØ endte i reservelejet og påsejlede ANE LÆSØs broklap. Inden påsejlingen nåede kaptajnen at advare passagerne. 

Hvorfor var færgen ikke i program nr. 1: ”Manøvrering i havnen?”

Det ved vi rent faktisk ikke med 100 % sikkerhed, da vi ikke kan se, hvilke knapper der er trykket på, men alene se hvilket program skibets styresystem var sat i. 

Kaptajnen er overbevist om, at han trykker på ”manøvrering i havn”-knappen, men om det var et delvist tryk, som ikke aktiverede knappen, eller en forkert knap, der blev trykket på, kan den sorte boks ikke vise. 

Gik der ikke en alarm på kommandobroen for, at styrehåndtagene stod i 180 graders vinkel, mens propellerne stoppede sig selv i en 50 graders vinkel?

Nej det kunne systemet ikke give. Det gav i stedet et bip hvert tredje sekund, der indikerede, at styresystemet foreslog, der blev skiftet til program nr. 1 ”Manøvrering i havnen”. 


Hvem har ansvaret?

Den pågældende kaptajn har 100 % påtaget sig ansvaret for, at færgen ikke var sat i ”manøvrering i havnen” inden ankomst til Sælvig Havn. Dette er dog ikke det samme, som at man kan lægge skylden for påsejlingen af reservelejet på kaptajnen alene. 


Der er efterfølgende ikke konstateret fejl ved skibets styresystem, men der har ved gennemgangen vist sig at være uhensigtsmæssigheder ved det program, der hedder ”manøvrering på havet”. Havde dette program ikke været aktivt, var påsejlingen af reservelejet med stor sandsynligvis ikke sket. Programmet forhindrede reelt, at skibets propeller ”lystrede” kaptajnens kommandoer, som var helt korrekte for et normalt anløb. 

Rederiet har ansvaret for, at deres medarbejdere er korrekt og tilstrækkeligt uddannede i brug af et nyt skib som MF SAMSØ.  Vi kan i bagklogskabens klare lys også se, at vi skulle have brugt mere tid på denne del af uddannelsen, hvilket er mit ansvar som færgedirektør og dermed ansvarlig reder for Samsø Rederi.  Det er, og skal være, trygt og sikkert at sejle med os.

Kan det ske igen?

Sammen med de relevante leverandører har rederiet gennemgået alle tilgængelige data i manøvresystemet. Vi har derfor besluttet at ændre i funktionaliteten og forenkle styresystemet ved, at fjerne styreprogram nr. 2 ”Manøvrering på havet”. 

Vi har efterfølgende været i kontakt med andre rederier, der også har foretaget samme ændring

Ændringerne blev gennemført, før skibet gik i drift igen og er i den forbindelse godkendt af Klassifikationsselskabet, der har tilsynet for området.

Dermed har vi fjernet den funktion, der betragtes som hovedårsag til uheldet.

Færgedirektør Carsten Kruse
Sælvig 21. april 2015


Nu skal du tjekke status og opfylde dit 10 turskort selv

Det er nu muligt at tjekke status på dit 10 turskort og selv fylde det op her på vores hjemmesiden. Inden dette kan ske skal du dog kontakte os, så vi kan lave et plastisk 10 turskort til dig, lige til at have i pungen. Ring til os eller send dit rabatkortnummer til os, så laver vi et plastiskkort klar til dig til afhentning i Sælvig.

Sælvig, 1. april 2014

Vi indsætter MF SAMSØ fredag klokken 09.45 fra Hou

Værftet i Frederikshavn har produceret og malet non-stop, hvilket betyder, at tidsplanen nu siger, at MF SAMSØ bliver indsat allerede fredag 27. marts klokken 09.45 fra Hou og til Sælvig.

SAMSØ vil derfor i fredagens sejlplan fra 09.45 og frem indgå og erstatte ANE LÆSØ, men SAMSØ vil sejle på ruten Sælvig – Hou. Fartplanen fredag 27. marts vil derfor være følgende:

Afgange fra Samsø              Afgange fra Jylland

05.00 Kolby   Kaas – Hou     06.35 Hou – Kolby Kaas

08.10 Kolby Kaas – Hou       09.45 Hou – Sælvig

11.20 Sælvig – Hou               12.55 Hou – Sælvig

14.30 Sælvig – Hou               16.05 Hou – Sælvig

17.40 Sælvig – Hou               19.15 Hou – Sælvig

20.50 Sælvig – Hou               22.25 Hou – Sælvig

På denne måde fastholder vi afgangstidspunkterne, men det øger kapaciteten, så alle kan komme med, når de ønsker. Der vil fortsat være behov for reservere plads til køretøjer.

Fra og med lørdag 28. marts sejler SAMSØ efter normal fartplan med første afgang klokken 08.15 fra Sælvig.

Opdatering vedrørende påsejlingen af reservelejet i Sælvig:
Ved en hændelse den 18. marts 2015 klokken 17.54 tørnede færgen SAMSØ ind i reservelejet i Sælvig havn.

Hændelsen er indrapporteret til relevante myndigheder; herunder Den Maritime havarikommission. Havarikommissionen vil efter nøje analyser udfærdige en søulykkesrapport eller en redegørelse over hændelsen.

Rederiet har på egen hånd undersøgt de tilgængelige data for at kunne beslutte, om der var basis for at ændre i procedurer og/eller materiel om bord.

Vores undersøgelse viser, at der er grundlag for at mistænke indretningen af skibets styresystem for at være medvirkende årsag til hændelsen.

Vi har derfor foranlediget, at producenten af systemet har ændret i opsætningen af manøvresystemet for at undgå lignende ulykker fremover. 

Søfartsstyrelsen har udstedt sejltilladelse til færgen.

Færgedirektør Carsten Kruse
Samsø, 26. marts 2015. 


MF SAMSØ går i drift igen den kommende weekend

Som lovet i fredags er her en status på MF SAMSØ:

 

På værftet i Frederikshavn er der blevet arbejdet døgnet rundt på MF SAMSØ. 8-mands-hold i 12 timers skift har været i fuld gang med at udbedre den skade, skibet fik ved sammenstødet med reservelejet i Sælvig onsdag 18. marts.

 

Værftet siger dag, at MF SAMSØ bliver klar, så vi senest kan sætte den i drift lørdag 28. marts klokken 08.15 fra Sælvig. Som arbejdet skrider frem nu, er der endda god mulighed for, at vi kan indsætte færgen en dag tidligere, men det har vi først klarhed over tirsdag klokken 14.00. Vi har derfor i første omgang forlænget ANE LÆSØs fartplan til og med torsdag 26. martsVi forventer at kunne melde ud senest klokken 14.00 tirsdag, hvornår MF SAMSØ er tilbage i drift.

 

Hvorfor skete uheldet?

Det er vi ved at finde ud af ved hjælp af de data, der er lagret i skibets systemer. Der er en logningsenhed i skibet, der virker næsten som en flyvemaskines ”sorte boks. Dérfra kan vi sammen med vores leverandører trække data ud, som bliver overgivet til havarikommissionen. Fokus er selvfølgelig samlet om skibets styresystem, og hvordan det er blevet betjent. Der bliver netop nu arbejdet på at gennemgå disse data.  Vi har også haft kontakt med andre rederier, der bruger samme styresystem for at høre om deres erfaringer.

 

Er det sikkert at sejle med MF SAMSØ?

Vi sætter ikke MF SAMSØ i drift igen, før vi ved, hvordan vi undgår lignede uheld. Vi begynder med at finde årsagen til uheldet, og derefter ændrer vi vores procedurer og/eller systemer. Dette arbejde sker i samarbejde med Søfartsstyrelsen, som bliverforelagt vores ændringer. Når dette er på pladsmelder vi ud, hvad der er sket, og hvad vi har gjort for, at det ikke sker igen. 

 

Færgedirektør Carsten Kruse

Mandag 23. marts.


Opdateret information om Samsø Rederi torsdag aften d. 19. marts 2015


Efter 8 timers samarbejde mellem Samsø Redningskorps og besætningen på MF SAMSØ, lykkedes det endelig, at få landklappen til at slippe færgen. MF SAMSØ sejlede derefter over i sit eget færgeleje i Sælvig og vi fik tømt færgen for biler og lastbiler.

 

I morges sejlede SAMSØ først til Hov og derefter til videre til Frederikshavn, hvortil den lige er ankommet. Værftet ORSKOV YARD står klar til, at gå i gang med at besigtige skaden og derefter gå i gang, så snart de er klar. Derefter kan vi melde ud, hvor lang til dette arbejde vil tage, og dermed hvornår, vi kan sætte SAMSØ i drift igen.

 

Sideløbende med det, arbejder vi sammen med den martime havarikommission om, at komme til bunds i hvad der skete i går. Det handler ikke om skyld – men om finde ud af, hvad der gik galt, så vi kan undgå det sker igen.   

 

MF ANE LÆSØ kom i drift på ruten Hov – Kolby Kaas

 

Som meddelt i går planlagde vi efter, at indsætte ANE LÆSØ (igen), denne gang på ruten mellem Hov og Kolby Kaas. Det lykkes catering teamet, at få gjort færgen klar på trods af, at den kom direkte fra værftet. Redningsflåder blev også monteret, samt en masse andre detaljer. Færgen gik i drift til afgangen kl. 12.55 fra Hov.

 

Et kæmpe tak skal også lyde til Færgeselskabet Læsø og deres besætning – de har bare stillet op for Samsø!

 

Vi er flyttet til Kolby Kaas!

 

Da alle ankomster og afgange er flyttet fra Sælvig til Kolby Kaas, er det naturligt at medarbejderne flytter med. Vi har derfor lukket kontoret i Sælvig og indrettet et lille kontor i Kolby Kaas. Når SAMSØ kommer tilbage, flytter vi selvfølgelig tilbage igen.  

 

Tak for den store interesse og de, trods hele situationen, mange pæne ord vi får med på vejen!


Færgedirektør Carsten Kruse


Orientering om påsejling med MF SAMSØ ved ankomst i Sælvig  onsdag d. 18. marts

 

Ved ankomsten i dag i Sælvig kl. 18.00 påsejlede MF SAMSØ, reservefærgelejet i Sælvig med stor kraft. Dette medførte, at klappen som ANE LÆSØ brugte kilede sig fast i forenden på MF SAMSØ. Der skete alene materiel skade på skibet og heldigvis ikke på passagerer , biler eller gods. Alle relevante myndigheder blev samtidigt kontaktet.  

 

Klappen er nu ved, at blive fjernet således, at MF SAMSØ  kan komme  ind i sit færgeleje og blive tømt for biler. Passagerer er kommet af færgen via en sideport.

 

Derefter skal skaderne besigtiges,  reservedele skaffes, etc. Som det ser ud nu, er det en hel del stålarbejde i svære dimensioner der skal udføres, før skibet kan sejle igen. Det er derfor ikke muligt, på nuværende tidspunkt, at estimere hvor lang tid en reparation tager. Der er ikke konstateret nogen form for skader under vandlinjen.

 

Det vigtigste er nu, at opretholde en færgesejlads og tilstrækkelig kapacitet mellem Jylland og Samsø. Derfor er DANSKE FÆRGER, som besejler Ballen – Kalundborg, blevet kontaktet og de er klar til at indsætte ekstra ture med MF KANHAVE, om nødvendigt. 

 

Samtidigt er Færgeselskabet Læsø blevet kontaktet, og de har helt ekstraordinært sejlet en besætning til Frederikshavn således, at vi kan få færgen ANE LÆSØ i drift, så hurtigt som muligt. Før ANE LÆSØ kan sættes i drift, skal der monteres lovpligtigt redningsudstyr på færgen. Det forventes monteret i morgen formiddag i Hov.

 

Planen er derfor, at vi indsætte ANE LÆSØ på ruten Hov – Kolby Kaas med første afgang i morgen torsdag kl. 12.55 fra Hov. Samtidigt genindføres pladsreservation for biler og lastbiler. Fartplanen på Kolby Kaas  - Hov bliver med samme afgangstider, som da ANE LÆSØ sejlede på Sælvig – Hov. Der henvises rederiets hjemmeside og webbooking.

 

ANE LÆSØ vil sejle på ruten foreløbig til og med onsdag d. 25. Marts, men det kan blive længere, alt efter skadens omfang på SAMSØ.

 

Der kan bestilles plads til tider i den nye fartplan her på vores hjemmeside fra ca. torsdag kl. 02.00.

 

Vi beklager meget de gener som dette har medført. 

 

Færgedirektør Carsten KruseSnigpremiere med MF SAMSØ på søndag


For 15 dage siden lagde MF SAMSØ for første gang til i Sælvig på Samsø. De seneste 2 uger er gået med øvelser, uddannelse  og et fantastisk ÅBEN FÆRGE arrangement d. 14. februar. Over 1200 samsinger og andre interesserede kiggede forbi. En dejlig dag, både for besøgende og personale. Vi takker alle for besøget.

I går testede MF SAMSØ den tilpassede broklap i Hou, som nu passer perfekt. Justering af broklappen i Sælvig er blevet færdig i dag. Alle test og godkendelser af skib og sikkerhedsprocedurer er godkendt, motorerne spinder og kaffen er sat over. Så både vi og færgen er nu helt klar til at sejle med passagerer.

Derfor starter vi lidt før sidste udmeldte dato. Vi sejler første tur med MF SAMSØ søndag d. 1. marts med afgang fra Sælvig kl. 08.10. 
 

1. - 3. marts sejler MF SAMSØ i nuværende (ANE LÆSØ) sejlplan. Se den her.

 

Fra 4. marts går vi over til normal sejlplan med første afgang fra Sælvig kl. 05.45. Hent sejlplanen her.


Fra 4. marts genindføres den automatiske pladsreservation for samsinger. Så fra og med 4. marts, behøver du som samsing ikke booke plads på forhånd.

Vi glæder os til at byde jer velkommen ombord.

M/F Samsø indsættes først onsdag den 4. marts 2015

Det har taget længere tid end forventet at fremskaffe stålet til forlængelsen af de to broklapper i Hou og Sælvig. 

Dette betyder, at vi beholder M/F Ane Læsø lidt længere end oprindeligt planlagt. M/F Samsø var oprindelig planlagt til indsættelse søndag den 1. marts, men indsættelsen er udsat til onsdag den 4. marts. 

Frem til og med tirsdag den 3. marts sejler vi derfor efter Ane Læsøs fartplan med første afgang klokken 05.00. 

Så snart forlængelsen på klapperne er monteret og testet, indtræder M/F Samsø dog i Ane Læsøs fartplan. 

Alle gæster vil blive kontaktet direkte af rederiet, der søger for ombookning til en anden afgang. 

Onsdag den 4. marts sejler M/F Samsø efter egen fartplan med første afgang klokken 05.45 fra Sælvig. 

Den automatiske pladsreservation for samsinger genindføres fra denne dato.  

Med venlig hilsen 
Carsten Kruse 
Færgedirektør Samsø Rederi


 Nyt fra Samsø Rederi 15. januar 2015


Gode testsejladser med MF SAMSØ

Den fire timers belastningstest i tirsdags samt andre belastningstests, er gået godt og MF SAMSØ her dermed bestået disse tests.

MF SAMSØ nåede op på over 16 knob på fire motorer, med en 90%'s belastning på LNG (naturgas). Der var nogle bemærkninger til nogen af de andre test – det var også forventeligt. Der er stadig udeståender som LNG tanken, ventilation og justering af hængedækkene – men det lysner!

Sejlplan for ferbruar og 2015

Den nuværende sejlplan med ANE LÆSØ fortsætter til og med 28. februar.

Vi har åbnet for booking med nuværende sejlplan frem til 28. februar. Desuden har vi åbnet for booking fra 23. marts og resten af 2015. I perioden 1. - 23. marts kan der desværre ikke bookes endnu, da vi ikke ved hvilken færge der skal sejles med i den periode.

Så snart vi ved mere åbner for også op for sejlplanen 1. - 23. marts.
Se sejlplanen for februar her

Download sejlplan for perioden 23. marts 2015 - 3. januar 2016 her.


Opdatering på MF SAMSØ

Orientering pr. 6. januar 2015 om den seneste tekniske udvikling for MF SAMSØ.

Hermed en opdatering på hvad der er sket på den tekniske front med MF SAMSØ siden den seneste opdatering d. 15. december 2014. Denne information er en opdatering på hvad der er sket over julen. Informationen fra d. 15. december kan findes på tilsamsoe.dk

Hermed en opdatering på de tidligere nævnte områder, hvor værftet ikke var færdige:

Når færgen sejlede på gas viste det sig, at de kørte ustabilt og ydede ca. 20-30% mindre end det kræves iht. kontrakten med værftet. Motorfabrikanten Wärtsilä indsatte et ekspertteam, som fandt frem til to forbedringer af motoren, som ifølge dem skulle afhjælpe problemet. De vil installere noget nyudviklet udstyr, der bedre kan styre indsprøjtningen af gassen i cylinderen.

Der er følgende udvikling pr. 6. januar 2015:

Motor leverandøren Wärtsilä har, som de lovede medio december, monteret de såkaldte ”Fluxrør” på LNG systemet. Dette for at løse problemet med de store udsving i effekten fra motorerne. De første test viser, at disse ”Fluxrør” har den forventede effekt.

Ydermere fejlede en af motorerne under den sidste vigtige 4-timers test. Fejlen kunne ikke udbedres på stedet, og motorfabrikanten er i gang med at finde en løsning på problemet. Det var en brændt udstødningsventil på Motor nr. 1, der var problemet.

Der er følgende udvikling pr. 6. januar 2015:

I forbindelse med testen af det nye LNG indsprøjtnings system, oplevede vi igen et problem med brændte udstødningsventiler, denne gang på Motor nr. 4, hvor 2 ventiler var skadet. 

Wärtsilä har efterfølgende undersøgt årsagerne til de brændte udstødningsventiler, og værftet har allerede udbedret de fejl der blev påpeget. Der var tale om en for høj kølevandstemperatur til ladeluftkølerne, på grund af en defekt termostat, samt en forkert opstartsprocedure. Begge fejl er nu blevet rettet af værftet. 

Vi har som en konsekvens af ovenstående forlangt forlængede garantier, ikke bare på motorerne, men også tilkoblede systemer. 

Vi kan konstatere, at hængedækkene i færgen endnu ikke er færdiggjorte og testet, og at der er temperaturforskelle på LNG tanken, som der skal ses nærmere på. 

Der er følgende udvikling pr. 6. januar 2015:

Hængedæk:
Der er i denne uge planlagt belastnings- og funktionstest af hængedækkene.

LNG (gas) tanken:
Værftet har nu erkendt at der er et problem med LNG tanken, der ikke har kunnet holde en tilstrækkelig lav temperatur, og har lovet at komme med en plan for at udbedre den dårlige isolering. Planen for disse ændringer forventes også at være på bordet i denne uge.

Ventilation:
Der er også planlagt test af ventilationssystemet i denne uge. 

Tidsplan for de kommende tests.
D. 7. – 8. januar:          Test af hovedmotorer
D. 5. - 9. januar:      Test af hængedæk og ventilationssystemet
D. 12. - 15. januar:       Testsejlads og E0 test med Søfartsstyrelsen, DNV m fl.

Færgeudvalget har klart anbefalet, at Samsø kommune under ingen omstændigheder modtager en færge, der ikke er klar til drift, hvilket igen klart og tydeligt er blevet meddelt værftet. Samsø Kommune vil fortsat modtage de i kontrakten aftalte dagbøder, som kompensation for dette. 

Så snart vi får en ny dato fra værftet og OSK Shiptech har valideret denne, vil vi melde en ny forventet dato for leverance og indsættelse ud. 

Afløserfærge for ANE LÆSØ:

Færgen ANE LÆSØ har været en god afløserfærge, mens vi venter på den nye færge SAMSØ. Der er dog behov for større kapacitet, hvis det viser sig, at SAMSØ ikke bliver klar inden påsken.

Færgeudvalget er i dag blevet orienteret om, at en afløserfærge, der er større og hurtigere end ANE LÆSØ,  kan indsættes med 6 ugers varsel. 

Samsø Rederi, den 6. Januar 2015, Færgedirektør Carsten Kruse. 


Nyt fra MF SAMSØ

Orientering pr. den 15. december omkring den seneste tekniske udvikling omkring MF SAMSØ.

Hermed en opdatering på hvad der er sket på den tekniske front med MF SAMSØ siden den seneste opdatering lige efter prøvesejladserne den 1. december. 

Der blev som tidligere udmeldt den 1. december afholdt sø-prøve med M/F SAMSØ og langt de fleste af de mange test er blevet afsluttet med fint resultat. Der var dog en del områder, hvor der var problemer, specielt når færgen sejlede på gas viste det sig, at de kørte ustabilt og ydede ca. 20-30% mindre end det kræves iht. kontrakten med værftet.

Der er følgende udvikling pr. 15. december:

Motorfabrikanten Wärtsilä indsatte et ekspertteam, som fandt frem til to forbedringer af motoren, som ifølge dem skulle afhjælpe problemet. De vil installere noget nyudviklet udstyr, der bedre kan styre indsprøjtningen af gassen i cylinderen. Udstyret er blevet testet i Finland, og man forventer at kunne have de to første motorer klar med dette udstyr, lige inden jul. 

Samtidigt vil softwaren der kontrollerer styringen af motorerne blive opdateret. Dette forventes, at være færdigt i uge 51. Når begge dele er klart, vil det uafhængige testfirma, som Samsø Kommune har hyret lave en test, hvor der kan sammenlignes mellem den nye og den gamle konfiguration.

Samsø Kommune har meddelt at vi forventer fire hovedmotorer der kører 100 % effekt på gas som der står i kontrakten, hvilket motorfabrikanten har bekræftet. 

Værftet forventer at alle ændringer er monteret og testet senest den 4. januar 2015, herunder også den gennemførsel af den vigtige fire timers udholdenhedstest, der blev afbrudt på prøveturen på grund af et motorproblem.

Ydermere fejlede en af motorerne under den sidste vigtige 4-timers test. Fejlen kunne ikke udbedres på stedet, og motorfabrikanten er i gang med at finde en løsning på problemet.

Der er følgende udvikling pr. 15. december:

Årsagen til svigtet på den ene motor viste sig at være en udstødningsventil, som der var brændt et hul i. Ventilen er sendt til fabrikken til nærmere analyse for, at finde årsagen til denne hændelse. 

Der er ikke konstateret andre følgevirkninger af hændelsen, og motoren har kørt igen, efter en ny ventil kom i. Samsø Kommune, har via sin rådgiver OSK Shiptech, bedt om at få særlige garantier på denne motor. 

Vi kan konstatere, at hængedækkene i færgen endnu ikke er færdiggjorte og testet, og at der er temperaturforskelle på LNG tanken, som der skal ses nærmere på. 

Der er følgende udvikling pr. 15. december:

Hængedæk og passagerområder:

Der arbejdes fortsat videre med, at få hængedæk gjort færdige og testet, der males skotter (vægge), ventilationssystemet er i færd med at blive gjort klar og der arbejdes på at få passagerområderne gjort færdige, efter de krav OSK og Samsø Kommune har fremsendt til værftet.

LNG (gas) tanken:

OSK har endnu en gang meddelt værftet, at LNG (gas) tanken ikke kan accepteres. Problemet består i, at isoleringen, efter vores opfattelse, ikke er tilstrækkelig og, at trykket i tanken stiger alt for hurtigt. Dette er selvklart fuldstændig uacceptabelt, hvilket vores rådgiver OSK Shiptech også har meddelt værftet.  

Samsø kommune vil under ingen omstændigheder modtage en færge, der ikke er klar til drift, hvilket igen klart og tydeligt er blevet meddelt værftet. Samsø Kommune vil modtage de i kontrakten aftalte dagbøder, som kompensation for dette. 

Så snart vi får en ny dato fra værftet og OSK Shiptech har valideret denne, vil vi melde en ny forventet dato for leverance og indsættelse ud. 

Samsø Rederi, den 15. december 2014, færgedirektør Carsten Kruse. 


Sejlplan forlængetANE LÆSØ´s sejlplan fortsætter i januar

Da vi ikke har fået en ny dato for levering af MF SAMSØ fra værftet, har vi valgt at forlænge den nuværende sejlplan til og med 31. januar. Denne sejlplan vil være gældende selvom MF SAMSØ indsættes på ruten i perioden.

Det er altså nu muligt at booke din billet med Samsø Rederi til og med d. 31. januar.

Så snart vi har fået en ny konkret dato på levering af MF SAMSØ fra værftet vil vi åbne for booking for resten af 2015. Dette vi vil selvfølgelig orientere om, så snart det sker.

Se og hent den forlængede sejlplan her


Orientering efter testsejladserne med MF SAMSØ fra den 25. - 29. november


Der er nu blevet afholdt søprøve med M/F SAMSØ og langt de fleste af de mange test er blevet afsluttet med fint resultat:
 
  • Farten overholder det specificerede med 15,8 knob.
  • Færgen er meget lydløs og vibrationsfri.
  • Manøvre evnerne er rigtig gode.
  • Vægt overskridelsen lander sandsynligvis på en slutvægt på +92 tons, hvilket ikke får betydning for skibets lasteevne. Det får dog betydning for skibets brændstofforbrug i dens levetid, men det bliver vi, som bekendt, kompenseret for i kontrakten med værftet.
Når færgen sejler på diesel, yder alle fire motorer den forventede maximale effekt, uden nogen form for problemer.

Når motorerne skal sejle på gas, viser det sig, at de kører ustabilt og yder på nuværende tidspunkt ca. 20-30% mindre end det kræves iht. kontrakten med værftet.

Ydermere fejlede en af motorerne under den sidste vigtige 4-timers test. Fejlen kunne ikke udbedres på stedet, og motorfabrikanten er i gang med at finde en løsning på problemet.

Vi har på baggrund af den ustabile drift på gas, bedt Samsø kommunes rådgiver OSK Shiptech om, at kontakte den finske motorfabrikant Wärtsilla, for at få en forklaring på problemet, og ligeledes fremkomme med et løsningsforslag.

Vi kan konstatere, at hængedækkene i færgen endnu ikke er færdiggjorte og testet, og at der er temperaturforskelle på LNG tanken, som der skal ses nærmere på.

De nævnte problemer vil medføre en yderligere forsinkelse af levering/overtagelse. Samsø Kommune vil modtage de i kontrakten aftalte dagbøder, som kompensation for dette.

Samsø kommune vil under ingen omstændigheder modtage en færge, der ikke er klar til drift, hvilket klart og tydeligt er blevet meddelt værftet.

Så snart vi får en ny dato fra værftet og OSK Shiptech har valideret denne, vil vi melde en ny forventet dato for leverance og indsættelse ud. Vi ser derfor ikke, at det er realistisk, at MF SAMSØ kan sættes i drift den 18. december, som tidligere udmeldt.

MF ANE LÆSØ kan, som allerede udmeldt, alene løfte juletrafikken, som er mindre end trafikken i efterårsferien. Allerede nu, har vi fra Færgeselskabet Læsø, fået lovning på, at vi uden problemer kan beholde MF ANE LÆSØ januar måned ud, hvis det skulle blive nødvendigt.

Samsø Rederi, den 1. december 2014, Færgedirektør Carsten Kruse.